Hamam
Hamam

Hamam

 

  Yıkanmak tarih boyunca insanlar tarafından hem dinsel hem manevi bir ritüel olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda insanların fiziksel olarak temizlenmelerini de sağlayan bir ritüel olmuştur.


  Hamam kültürü, Sümerler'de başlamış ve tarihin her çağında her medeniyette kültürel bir unsur olarak karşımıza çıkıp günümüze kadar gelmiştir. Su ile ilgili değişik hikayeler ve inanışlar vardır:


  Sümer Kralı Gılgamış, ölümsüzlük otunu bulur ve bir kaynakta yıkanırken bu otu tanrılar çalar.


  M.Ö. 4000 yılında genç kızlar tanrıyla evlendirilmek için sarı nehre atlardı.
Hindular tapınaklarını su kenarına yaparlardı çünkü suyu her zaman kutsal görüp, günahlarından arınmak için yıkanırlardı. Ganj nehrinin kıyısında Benaves tapınağını buna örnek olarak verebiliriz. Hintliler suyun koruyucu özelliğine inanırlardı ve suyun ruhları ile birlikte bedenlerini kötülüklerden, pisliklerden arındıkları törenleri günümüze kadar süre gelen gelenekler haline getirmişlerdir.


  Hititler de Anadolu' da benzer törenler uygulamışlardır. Bu tarz gelenekleri Mısır tarihinde de görmekteyiz.


  Musevilik hahamları kutsadığı bir havuzda yıkayarak günlerini bitirirlerdi. Hristiyanlar tüm günahlarının kutsal suda yıkanarak yok olduğuna inanırlardı.

 

 

 

 

 

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014